Η τελευταία συλλογή έργων με τίτλο "Παραδείγματος Χάριν". Εκτέθηκαν στο Garçon Brasserie μέχρι τις 8 Μαΐου 2013.